A§ILF beschikt over een team van juristen die deskundig zijn op het gebied van stedenbouw en adviseert haar cliënten in hun contacten met de verschillende overheidsdiensten.

De verleende diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:

 • Behandeling van stedenbouwkundige vergunningen.
 • Verwerking van toeristische vergunningen en licenties.
 • Behandeling van gemeentelijke stedenbouwkundige vergunningen:
 • Activiteitenvergunningen
 • Bouwvergunningen
 • Bewonersvergunningen
 • Bewonersvergunningen
 • Verwerking van instrumenten voor stedelijke en ruimtelijke ordening.
 • Verdediging in tuchtprocedures.
 • Advies over vastgoedprojecten.
 • Administratieve en contentieuze procedures in verband met de weigering van vergunningen of het opleggen van sancties.
 • Verhuur van toeristische woningen. Autonome communautaire regelgeving.